SEKRETESS

PERSONUPPGIFTER
Inredningsgården behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter insamlas av Inredningsgården i samband med att kunden registrerar sig på hemsidan. Personuppgifterna offentliggörs inte av Inredningsgården och delges heller inte annan part.
Personuppgifterna används i syfte att delge kunden erbjudanden samt för att Inredningsgården ska kunna fullgöra sina åtaganden mot kunden i form av informationsutbyte. Personuppgifterna kan också komma att används av Inredningsgården för marknadsanalyser som sedan ligger till grund för affärsutveckling.
Kunden äger rätt att utkräva information från Inredningsgården rörande vilka personuppgifter som lagras om den specifika kunden. Det åligger Inredningsgården att korrigera eventuella felaktigheter i kundens lagrade uppgifter om kunden påpekar detta.

COOKIES
Inredningsgården använder så kallade cookies vilket är en liten textfil som placeras på kundens dator för att websidan ska fungera optimalt. Kunden kan själv ändra inställningarna i sin webbläsare för att förhindra användandet av cookies. För mer information kring cookies hänvisar Inredningsgården till Post- och Telestyrelsens webbsida.